Το έργο αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού της Δημοτικής Αγοράς Κομοτηνής

0
51

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την Κομοτηνή εντάχθηκε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, χάρη στην πολιτική στόχευση, την έγκαιρη και έγκυρη προετοιμασία, αλλά και την αποφασιστική διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής. Η πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ». Ένα έργο, που αποτελούσε στόχο της Δημοτικής Αρχής από την έναρξη της θητείας της, καθώς ο χώρος της Δημοτικής Αγοράς βρίσκεται στον πυρήνα του ιστορικού κέντρου, αλλά και στην καρδιά της εμπορικής ζωής της πόλης.

Leave a reply