Ετικέτα: TV ΡΟΔΟΠΗ AMΘ – Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φιλων Ν. Ροδόπης “Δύναμη Ψυχής”: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΩΒΥΛΗ