Ετικέτα: Παράταση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων λόγω COVID-19 για τους επαγγελματίες