«Στήριξη του εισοδήματος των καπνοπαραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα αποτροπής εξάπλωσης του κορωνοϊού και από ζημιές που οφείλονται σε ασθένειες και αφορούν στις καπνοκαλλιέργειες εσοδείας 2018»

0
124

 

ΣΧΕΤ:   Η Ερώτηση 8387/2-8-2021

 

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Απ. Αβδελάς, σας πληροφορούμε τα εξής:

 

Δηλωμένη πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να στηρίξει κάθε παραγωγό που δοκιμάζεται από την πανδημία, πάντα στη βάση της δυνατότητας που παρέχουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Η δε πρόθεση αυτή ενισχύεται έτι περισσότερο, όταν αφορά ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.

 

Μέσα στο πνεύμα λοιπόν της συνολικής κοινωνικής πολιτικής προσεγγίζουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των καπνοπαραγωγών και μεριμνούμε για τη στήριξή του.

Στο πλαίσιο αυτό:

 

  • Με την ΚΥΑ 624/172179/11-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5642/14-12-2018) με θέμα “Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα σε καπνοπαραγωγούς της ποικιλίας «Μπασμάς» των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας και Σερρών στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 12.2013)” τον Δεκέμβριο του 2018 καταβλήθηκε το ποσό των 8.223.739,50€ σε 9.689 καπνοπαραγωγούς της ποικιλίας «Μπασμάς» που διατηρούν τις εκμεταλλεύσεις τους στις Π.Ε. Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας και Σερρών και υπέστησαν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά το έτος 2018 αλλά και λόγω μυκητολογικών προσβολών και ιώσεων της παραγωγής τους.
  • Με την ΚΥΑ 51/126068/13-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2021/18-5-2021) με θέμα “Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς – λοιπές με κωδικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 και β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια και λεπτομέρειες εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπʼ αρ. 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 12.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπʼ αρ. 316/2019 (L51/1/22.2.2019).”, με βάση την ΕΑΕ 2018 καταβλήθηκε τον Ιούνιο του 2021 σε 219 παραγωγούς καπνών Βιρτζίνια σε όλη τη χώρα το ποσό των 396.410,00 € λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους για το έτος 2018. Διευκρινίζεται πως δεν έχουν λάβει ενίσχυση όσοι δικαιούχοι έχουν λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή.

 

– 2 –

 

 

Όσον αφορά στο θέμα των συνδεδεμένων ενισχύσεων, διευκρινίζεται ότι στην καλλιέργεια του καπνού δεν επιτρέπονται επιδοτήσεις συνδεδεμένες με την παραγωγή προϊόντων, παρά μόνον η ενιαία ενίσχυση που είναι αποσυνδεδεμένη από την παραγωγή προϊόντος.

 

Σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που αφορούν στις καπνοκαλλιέργειες εσοδείας 2018, σημειώνεται ότι συστήθηκε ομάδα εργασίας τον μήνα Μάιο του 2021 «για τη μελέτη της επίδρασης των ακραίων καιρικών φαινομένων στις καπνοκαλλιέργειες του νομού Ροδόπης.», το πόρισμα της οποίας ολοκληρώθηκε τον μήνα Ιούλιο του 2021. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, εστάλη, στις 28-7-2021, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς την ΕΕ αίτημα για την ενεργοποίηση του άρθρου 219 «Μέτρα κατά της διατάραξης της αγοράς» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 βάσει του εν λόγω πορίσματος και αναμένεται η απάντηση.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

SPYRIDON PANAGIOTIS LIVANOS

 

Leave a reply