ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 8-1-2023 «TO ΦΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

0
31

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 8-1-2023

«TO ΦΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Ἡ φοβερή σκιά τοῦ κακοῦ νέκρωνε κάποτε τίς καλές σκέψεις καί ἀποφάσεις τῶν ἀνθρώπων καί τούς βύθιζε σ’ ἕνα σκοτάδι βαθύ καί πνιγηρό.  Οἱ θεωρίες τῶν σοφῶν ἔριχναν κάθε τόσο λίγο φῶς στήν σκέψη τῆς ἀνθρωπότητος ὅμως αὐτό ἦταν θαμπό, ἀνίσχυρο νά νικήσει τά σκοτάδια τῆς ἄγνοιας, τῶν παθῶν, τῆς συγχύσεως.  Θύμιζαν τίς πυγολαμπίδες μέσα σέ ἕνα δάσος πυκνό καί σκοτεινό.  Ἐνῶ οἱ καρδιές ζητοῦσαν ἄπλετο φῶς καί ποθοῦσαν τόν Ἥλιο.  Τόφῶς πού εἶχε προφητέψει ὁ Ἡσαΐας ἔλαμψε.  Ὁ Ἥλιος τῆςδικαιοσύνης, ὁ Χριστός, ἦρθε.  Ἐνῶ ὅμως θά νόμιζε κανείς ὅτι ἔτσι θάτελείωνε τό δράμα τῆς ἀνθρωπότητος, ἀπό τότε ἄρχισε μιά περίεργη τραγωδία.

«Τό φῶς ἐλύληθεν εἰς τόν κόσμον καί οἱ ἄνθρωποι ἠγάπησαν τόσκότος μᾶλλοντό φῶς».  Γιατί; Ἡ ἑρμηνεία εἶναι ἁπλή: «Ἦν γάρ πονηρά τά ἔργα αὐτῶν».  Τό σκοτάδι βολεύει.  Πῶς νά δεχτεῖ τό φῶςαὐτός πού κινεῖται μέ δολιότητα καί ἀνειλικρίνεια;  Πῶς νά ἀγαπήσειτό φῶς αὐτός πού ζητάει νά ἀρπάξει, νά ἐξαπατήσει, νά ἐκμεταλλευτεῖγιά νά θησαυρίσει; Πῶς νά συμφιλιωθεῖ μέ τό φῶς αὐτός πού φλέγεται ἀπό ἄνομα πάθη; Ὅλα αὐτά ἀπαιτοῦν μιά ἀτμόσφαιραθαμπή, σκοτεινή. Μακρυά λοιπόν τό φῶς!

«Πᾶς γάρ ὁ τά φαῦλα πράσσων μισεῖ τό φῶς καί οὐκ ἔρχεται πρός τό φῶς ἵνα μή ἐλεγχθῇ τά ἔργα αὐτοῦ».  Εἶναι ἐπικίνδυνες οἱἀρχές τοῦ Χριστοῦ περί ἀγάπης, εἰρήνης, ἀληθείας, γιότητος καίτιμιότητος! Ἐπικίνδυνες γιά ὅσους θέλουν νά καταχρασθοῦν νά κάμουν «ὅτι τούς ἀρέσει» καί στό τέλος νά ἐξαφανίσουν τά ἴχνη τους. Πόσο διαφορετικά ὅμως εἶναι τά πράγματα ὅταν ἡ ψυχή ἀνοίγεται στό φῶς.  Ἡ σύγχυση ὑποχωρεῖ.  Τά ἐρωτήματα πού βασανίζουν τόν νοῦ, βρίσκουν τήν ἀπάντησή τους.  Ἡ καρδιά ἀναπνέει ἐλεύθερα μέσα στή χάρη τοῦ Θεοῦ, μέσα στόν ζωογόνο χῶρο τῶν μυστηρίων τῆςἘκκλησίας.  Ὅταν ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἀνοίγεται στό Φῶς, δένφυγαδεύεται μόνο ἡ ἄγνοια, ἀλλά διαλύεται καί ἡ φοβερή «σκιά τοῦθανάτου» πού ἁπλώνει στίς καρδιές ἡ ἁμαρτία.  Λειώνουν οἱ πάγοι τῶν παθῶν.  Οἱ ναρκωμένες συνειδήσεις ξυπνοῦν ἀπό τόν λήθαργο καί ἡ θέληση γιά τό καλό δυναμώνει.  Κάτω ἀπό τό ζωογόνο φῶς τοῦἭλιου μιά νέα ζωή βλασταίνει καί ἀνθοφορεῖ.  

  1. Ὅσοι ἄνοιξαν στόν Χριστό τήν καρδιά τους διάπλατα καί ἄφησαννά εἰσδύουν σέ κάθε μυστική της γωνία οἱ ἀκτίνες Του, ὅσοι μέ πόθο καί ταπείνωση καί ἐμπιστοσύνη Τόν δέχτηκαν, εἶδαν τή ζωή τους, νά μεταμορφώνεται νά λούζεται σ’ ἕνα ἀνέσπερο φῶς εἰρήνης, ἐλπίδοςἀγάπης χαρᾶς καί ἔγιναν καί οἱ ἴδιοι γιά τό παριβάλλον 

Leave a reply