ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 26-6-2022 «ΑΛΙΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»

0
44

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 266-2022

«ΑΛΙΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»

Στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή βλέπουμε τόν Χριστό νά ἐπιλέγει τούς στενούς συνεργάτες Του γιά τό τεράστιο ἔργο τῆςμεταμορφώσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ κόσμου.  Δέν ἀπευθύνεταιὅμως στούς κύκλους τῶν πλουσίων, τῶν πολιτικά ἰσχυρῶν, τῶνεὐσεβῶν τοῦ ἰουδαϊκοῦ κέντρου τῆς Ἱερουσαλήμ.  Τούς ἀναζητεῖ σέἕνα περιβάλλον ἁπλό, μέ φυσικό ἐλεύθερο ὁρίζοντα «παρά τήνθάλασσαν τῆς Γαλιλαίας».

Οἱ πρῶτοι στούς ὁποίους ἀπευθύνεται εἶναι ἄνθρωποι τῆςἐργασίας, ἄνθρωποι θετικοί καί δραστήριοι.  «Ἦσαν γάρ ἁλιεῖς», ψαράδες πού παλεύουν μέ τά δίχτυα τους.  Πάνω στήν ἐργασία τούς συναντᾶ, πάνω σ’ αὐτή τούς προσκαλεῖ.  Οἱ τέσσερεις πρῶτοιμαθητές ἀνταποκρίνονται ἀμέσως.  «Οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τάδίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ».  Εἶναι ἄνθρωποι ἐνθουσιώδεις καίτολμηροί, πού καταλαβαίνουν πολλά καί διαισθάνονται περισσότερα.

Ἡ μικρή ὁμάδα πού συγκέντρωσε δίπλα Του ὁ Χριστός δένἀποτελοῦνταν ἀπό πανομοιότυπους Μαθητές, ἀλλά ἔχει ὁ καθένας τή δική του ἰδιοσυγκρασία.  Ὁ Ἀνδρέας παρουσιάζεται νηφάλιος, ἥσυχος, ὁ Πέτρος πιό αὐθόρμητος καί ὁρμητικός, ὁ Ἰωάννηςστοχαστικός, ὁ Θωμᾶς πιό κριτικός.  Ὁ Χριστός δέν ἀναζήτησεἀποκλειστικά ἕναν ὁρισμένο ἀνθρώπινο τύπο, δέν ἐνοχλεῖται ἀπότίς ἰδιοτυπίες τῶν μαθητῶν Του, δέ θέλει νά τούς καταργήσει.  Τούς καλεῖ ὅπως εἶναι καί τούς ὁδηγεῖ στήν ἱεραποστολή καί στήν ἁγιότητα, τόν καθένα μέ τήν προσωπικότητά του. Ὁ Χριστός καλντας τούς πρώτους μαθητές νά Τόν ἀκολουθήσουν, τούς καθορίζει τήν ἀποστολή τους, χρησιμοποιῶντας παραστάσεις ἀπότόν δικό τους κόσμο.  «Δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖςἀνθρώπων»  Ἀπό ἁπλοί ἁλιεῖς ἰχθύων, θά γίνουν ἁλιεῖς ἀνθρώπων.  Ὁ Χριστός χρησιμοποιεῖ τή λέξη ἁλιεῖς, διότι ἀπό τήν προηγούμενη ἀπασχόλησή τους θά πρέπει νά χρησιμοποιηθοῦν ὁρισμέναχαρακτηριστικά.  Ὁ καλός ψαράς ἔχει γνώση πού πρέπει νά τήνἀξιοποιήσει καί ὡς ἁλιεύς ἀνθρώπων. Πρέπει νά διαθέτει ὑπομονήκαί ἐπιμονή.  Ξέρει ὁ ψαράς νά περιμένει καί δέν ἀδημονεῖ γιά γρήγορα ἀποτελέσματα, δέν ἀπογοητεύεται καί ξαναδοκιμάζει.

Ἕνα ἄλλο σημεῖο εἶναιαἴσθηση τῆς καταλληλότητας τοῦχρόνου.  Δέν εἶναι ὅλες οἱ ρες τό ἴδιο κατάλληλες γιά ψάρεμα.  Εἶναι σημαντικό γιά ὅποιον εὐαγγελίζεται τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά ὅποιον προσεγγίζει τούς ἀνθρώπους 

Leave a reply