Έναρξη συνεργασίας του ΔΙΕΚ Κομοτηνής με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

0
59

Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Κομοτηνής ανακοινώνει την εξασφάλιση της επιστημονικής υποστήριξης και
καθοδήγησης των σπουδαστών του ΔΙΕΚ από το τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Η συνεργασία αυτή θα εφαρμοστεί πάνω σε βασικούς άξονες
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως την εκπόνηση εργασιών των καταρτιζόμενων, εκπαιδευτικών
επισκέψεων στις δομές του Ιδρύματος και την ενίσχυση του μαθησιακού προγράμματος με δια ζώσης ή εξ
΄αποστάσεως ενημερώσεις από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου. Κύρια μέριμνα του ΔΙΕΚ είναι η διάχυση των
αποτελεσμάτων της συνεργασίας αυτής, μέσω δράσεων και συνεχούς ανατροφοδότησης και δεσμεύεται
προς αυτή την κατεύθυνση.

Leave a reply