Εμβόλιο Pfizer: Εντοπισμός νέας παρενέργειας – Πως συνδέεται ακόμα και με το πρήξιμο στο πρόσωπο

0
12

Μια νέα παρενέργεια από το εμβόλιο της Pfizer, ανιχνεύθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), έπειτα από αξιολόγηση μιας σειράς από σήματα ασφαλείας σχετικά με τα εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19.

Την ίδια στιγμή που όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο Α.Μπουρλά μιλά για την πλήρη και άφοβη χρήση του εμβολίου, κάθε μέρα συναντούμε και κάτι καινούργιο. Είτε την αύξηση του διαστήματος μεταξύ των δόσεων, είτε την ενημέρωση ότι ακόμα προσπαθεί να ξεφύγει από την χορήγησή του ως κανονικό εμβόλιο και όχι ως έκτακτο, και σήμερα μαθαίνουμε ότι βρέθηκε ακόμα μία παρενέργεια.

Στην πρόσφατη συνεδρίασή της Επιτροπής (3-6 Μαΐου 2021), η PRAC που ολοκλήρωσε την ανασκόπηση του σήματος του πρηξίματος του προσώπου με το εμβόλιο έναντι της COVID-19, Comirnaty (Pfizer/ BioNTech) και συστήνει να υπάρξει αλλαγή στις πληροφορίες του προϊόντος.

Μετά από ανασκόπηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που καταγράφηκαν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, καθώς και δεδομένων από την επιστημονική βιβλιογραφία, η PRAC θεώρησε ότι υπάρχει τουλάχιστον μια λογική πιθανότητα αιτιώδους συσχέτισης μεταξύ του εμβολίου και των αναφερόμενων περιστατικών πρηξίματος του προσώπου σε άτομα με ιστορικό ενέσεων με δερματικά πληρωτικά (μαλακές, πηκτές ουσίες που χορηγούνται κάτω από το δέρμα).

Ως εκ τούτου, η PRAC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρήξιμο του προσώπου σε άτομα με ιστορικό ενέσεων με δερματικά πληρωτικά πρέπει να συμπεριληφθεί ως παρενέργεια στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι η αναλογία οφέλους – κινδύνου παραμένει η ίδια.

Αναφορικά με τις επικαιροποιημένες ενημερώσεις για τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας με βάση δεδομένα από κλινικές δοκιμές και τη χρήση του εμβολίου, η PRAC σε προηγούμενη συνεδρίαση, ζήτησε την προσθήκη των ακολούθων αντιδράσεων υπερευαισθησίας (αλλεργικές αντιδράσεις) στις πληροφορίες του προϊόντος:

Δερματικό εξάνθημα και κνησμός (φαγούρα στο δέρμα) ως μη συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (δηλαδή εμφανίζονται σε λιγότερα από 1 στα 100 εμβολιασμένα άτομα) και κνίδωση (ερυθρό και κνησμώδες δερματικό εξάνθημα με έπαρμα) και αγγειοοίδημα (γρήγορο πρήξιμο κάτω από το δέρμα) ως σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (δηλαδή εμφανίζονται σε λιγότερα από 1 στα 1000 εμβολιασμένα άτομα).

Πηγή:pronews.gr

Leave a reply