Αντιπροσωπεία βουλγάρων αυτοδιοικητικών από Δήμους της Βόρειας Βουλγαρίας υποδέχτηκαν σήμερα στο Δημαρχείο ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Συντονισμού και Καθημερινότητας, Κίμων Λεχούδης και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών θεμάτων, Οικονομικού Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Δημήτρης Πολιτειάδης.

0
32

Αντιπροσωπεία βουλγάρων αυτοδιοικητικών από Δήμους της Βόρειας Βουλγαρίας υποδέχτηκαν σήμερα στο Δημαρχείο ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Συντονισμού και Καθημερινότητας, Κίμων Λεχούδης και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών θεμάτων, Οικονομικού Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Δημήτρης Πολιτειάδης.

Leave a reply