3η διαβούλευση σχετικά με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κομοτηνής

0
55

Ο Δήμος Κομοτηνής διοργάνωσε την 3η Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με σκοπό την «Παρουσίαση των προτεινόμενων μέτρων και παρεμβάσεων – Καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών».

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής, όπου υπήρξε ενημέρωση των φορέων και των πολιτών για τη θέσπιση του σχεδίου δράσεων επίτευξης αποτελεσματικής βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής κινητικότητας.

Leave a reply