Τακτικά χειρουργεία: Πότε απαιτείται έλεγχος για κορονοϊό

0
29Περαιτέρω διευκρινίσεις για τη σταδιακή επαναλειτουργία των τακτικών χειρουργείων σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές της χώρας, εξέδωσε νωρίτερα το υπουργείο Υγείας.

Η νέα εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννη Κωτσιόπουλου, έρχεται σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 455/29-04-2020 εγγράφου του υφυπουργού Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη με θέμα: «Σταδιακή επαναλειτουργία και προγραμματισμός των τακτικών χειρουργείων και τακτικών εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών της χώρας».

Η εγκύκλιος προβλέπει:

Σχετικά με την διεξαγωγή των τακτικών χειρουργείων, ο έλεγχος για SARS-COV2 στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου θα γίνεταιμόνο για τις επεμβάσεις που χρήζουν ολικής αναισθησίας.

Έλεγχος για SARS-COV2 θα γίνεται επίσης σεασθενείς που εξέρχονται από νοσηλευτικές μονάδες και παραπέμπονται ή οδηγούνται σε άλλες δομέςπ.χ. γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ξενώνες κλπ. Η λήψη του δείγματος θα πρέπει να πραγματοποιείται το ανώτερο 48 ώρες πριν την ημέρα του εξιτηρίου.

Α)Ταογκολογικά χειρουργείακαι οι μεταμοσχεύσεις γίνονται κατά προτεραιότητα και στο εξής θα εξαιρούνται από τον περιορισμό του 50% του μηνιαίου μέσου όρου των χειρουργικών επεμβάσεων του έτους 2019.

Β) Για χειρουργεία με νοσηλεία ημέρας όπως π.χ. οφθαλμολογικές και οδοντιατρικές επεμβάσεις, δεν απαιτείται η διεξαγωγή ελέγχου για SARS-COV2 στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου.

4. Σχετικά με τη διενέργειαεπεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεωνπ.χ. ενδοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις καθώς και θεραπευτικών παρεμβάσεων π.χ. χημειοθεραπείες, εγχύσεις φαρμάκων δεν απαιτείται η διεξαγωγή ελέγχου για SARS-COV2.

Εξαιρούνται οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν για πρώτη φορά σε ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο έλεγχος για SARS-COV2 θα γίνει άπαξ, πριν την ημέρα διεξαγωγής της θεραπείας.

5. Στις ιδιωτικές κλινικές,η διενέργεια του υποχρεωτικού προεγχειρητικού διαγνωστικού ελέγχου για SARS-COV2 θα μπορεί να γίνεται για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, χωρίς επιβάρυνση τους, σε οποιαδήποτε δομή του Δημοσίου τομέα. Η λήψη του δείγματος θα πρέπει να πραγματοποιείται το ανώτερο 48 ώρες πριν τον προγραμματισμένο χρόνο διενέργειας της επέμβασης. Για τη λήψη δείγματος θα πρέπει ο ασφαλισμένος να προσκομίζει έγγραφη βεβαίωση της ιδιωτικής κλινικής ή του χειρουργού που να αναφέρει τον χρόνο και τον τόπο της προγραμματισμένης επέμβασης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι παραμένει υποχρεωτική η τήρηση όλων των λοιπών μέτρων προστασίας.Source link

Leave a reply