ΣτΕ: Απέρριψε τις προσφυγές της Εκκλησίας για απαλλαγή από το φόρο εκμίσθωσης ακινήτων

0
95Κανονικά θα συνεχίσει να πληρώνει φόρους η Εκκλησία της Ελλάδος για τα εισοδήματα από την εκμίσθωση των αστικών ακινήτων της. Το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές της Εκκλησίας, κρίνοντας ότι δεν απαλλάσσεται από το φόρο και σωστά πλήρωσε την τριετία 2011-2013, φόρους 2,9 εκατομμυρια ευρώ.

Με τις προσφυγές της η Εκκλησία της Ελλάδος ζητούσε να ανακαλέσει μερικώς, λόγω πλάνης, ο προϊστάμενος της Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2011-2013 με τις οποίες της καταλογίστηκε συνολικος φόρος ύψους 18 εκατ. ευρώ.

Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ με τις υπ΄ αριθμ. 1731-1733/2018 αποφάσεις του, έκρινε ότι η απαλλαγή από το φόρο που προβλεπόταν από το έτος 1952 με το Νομοθετικό Διάταγμα 2185/1952 για τα νομικά πρόσωπα καταργήθηκε το 1971 με το Νομοθετικό Διάταγμα 1077/1971.

Συνεπώς, συνεχίζει το ΣτΕ, «έκτοτε η Εκκλησία της Ελλάδος ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού σκοπού, κατά τα άρθρα 99, 101 και 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα από τα παραχωρηθείσα σ΄ αυτήν δυνάμει της σύμβασης του 1952 αστικά ακίνητα.

 

mononewsSource link

Leave a reply