Η διαφήμιση της Lidl που εξαγρίωσε τους προμηθευτές της

0
14
Για τις αμερικανικές, κυρίως, εταιρείες, η συγκριτική διαφήμιση αποτελεί δεύτερη φύση του marketing που χρησιμοποιούν στον πόλεμο έναντι των ανταγωνιστών τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο διαφημιστικός πόλεμος μεταξύ των Coca Cοla και Pepsi, ο οποίος μνημονεύεται και στους στίχους του τραγουδιού του Billy Joel WeSource link

Leave a reply